Gruppeforløb

Gruppebehandling er en effektiv metode, hvor problemstillinger bringes i spil i en dynamisk proces blandt deltagerne. Vores verden er dannet af relationelle erfaringer, og du har indflydelse på verden, og verden har indflydelse på dig.

Albert Einstein sagde, at man ikke kan løse en problemstilling med samme tænkning, som har skabt og opretholder problemstillingen. Der skal ny tænkning til.

Gruppeforløb giver blandt andet mulighed for at arbejde med ”de tre rum”, handlingens, refleksionens og beslutningens rum. Her skabes der plads til, at deltagere med deres forskellighed får mulighed for udvikling og ny tænkning.

Emner efter behov.

Opstart af nye grupper efter aftale.