pagoda

Mindfulness

Jeg tilbyder mindfulness gennem vejledte meditationer, hvor du får feed-back og sparring, i forhold til de erfaringer du opnår gennem øvelserne.

Gennem praksis får du adgang til de dybere lag i mindfulness og herigennem opstår essensen og betydningen bliver integreret i dig.

Mindfulness er grundlæggende en psykologisk tilstand, hvor du bevidst er til stede i nu’et og med fuld opmærksomhed uden at vurdere og bedømme. Det er centralt i mindfulnesstræning at kunne opøve evnen til neutral opmærksomhed og bevidst vælge det.

Mindfulness er et vigtigt redskab i evnen til mentalisering. Børn og unge kan også profittere af mindfulness, da det kan styrke deres evne til mentalisering.